loader image

070-631 08 00

info@skyttman.se

Konsult

En passion för värdskap, möte och destinationsutveckling.

Vi kan konsulteras för arbetet med gäst- och måltidsupplevelser, organisationsstruktur inom besöksnäringen, destinationsutveckling och projektledning vid införande av nya affärssystem, rutiner med mera. Vare sig Ni ska starta, redan driver eller vill förbättra Ert företag inom besöksnäringen. Just nu sköter vi bland annat driften av Valvets Co-working på konsultbasis, se www.valvet.works

Värdskap genomsyrar allt vi gör och vi föreläser gärna om detta viktiga ämne.